Leiga á vCIO


Að leigja sérhæfða stjórnendur með reynslu er góður valkostur til að ná árangri og nálgast þannig sérhæfða færni og getu sem oft erfitt er að finna. Góður CIO hefur getu og færni til að brúa viðskiptalegar áherslur og stefnu fyrirtækja við hagnýtingu upplýsingatækninnar

Náið samstarf og aðgangur að sérþekkingu

Intellecta býður reynslumikla sérfræðinga til leigu sem hafa víðtæka hagnýta þekkingu og reynslu.

Í þannig verkefnum vinnur sérfræðingur Intellecta náið með stjórnendum (CXO) fyrirtækisins að fýsileikagreiningu og skipulagningu verkefna sem byggja á upplýsingatækni. Einn af kostum slíks fyrirkomulags er að um leið fær fyrirtækið víðtækari aðgang að sérþekkingu Intellecta sem byggir ekki aðeins á þekkingu og yfirsýn eins stjórnanda eða starfsmanns heldur breiðari hópi sérfræðinga.

Kostnaður er fyrirséður og auðvelt að bera hann saman við að ráða eða fá sérfræðing í tímavinnu

Markmið Intellecta er að auka skilvirkni hjá viðskiptavinum með endurhögun ferla og aukinni sjálfvirkni. Við gerð samnings eru markmið og áherslur fyrirtækisins skilgreind og samningstími ákveðinn. Hann getur verið 12-36 mánuðir og greitt er fast mánaðarlegt gjald þann tíma.

Slide 1
Björn Jónsson
Deildarstjóri heilbrigðis- og upplýsingatæknideildar Landspítalans

" Intellecta hefur aðstoðað okkur við verkefnastjórnun í upplýsingatækniverkefnum, endurskoðun á þjónustu okkar, þróun ferla ásamt innleiðingu á sjálfvirkni (e. robotics) sem hefur aukið skilvirkni í starfsemi spítalans.“

Dæmi um efnistök samnings um vCIO :

  • Stöðumatsgreining í upphafi. Hver er núverandi staða og hvar er þörf úrbóta?
  • Skilgreina og skipuleggja aðgerðir og verkefni tiltekins tímabils.
  • Fylgja eftir verkefnum og verkefnaáætlunum.
  • Taka þátt í áætlanagerð næsta árs með stjórnendum.
  • Sitja reglulega rekstrar- og stjórnendafundi með öðrum stjórnendum til að upplýsa og samhæfa þeirra þátt rekstrar í framþróun UT.
  • Upplýsa aðra stjórnendur um tæknilega þróun sem tengist þeirra rekstri.
  • Vera virkur ábyrgðarmaður eða stjórnandi sem starfsmenn og stjórnendur leita til vegna hugmynda fyrir reksturinn þar sem upplýsingatækni kemur við sögu..
  • Upplýsa og fræða eigendur ferla um kröfur reglna og staðla sem varða rekstur einstakra eininga og benda á leiðir til að uppfylla kröfurnar
  • Leysa úr og ræða við viðskiptavini um tæknileg vandamál eða uppákomur
  • Byggja upp og viðhalda viðskiptatengslum við lykilbirgja sem taka þátt í tæknirekstri fyrirtækisins.

Árangur byggir á tækni, færni og ferlum

Upplýsingatækni spilar veigamikið hlutverk í árangri fyrirtækja og er mikilvægt verkfæri þegar þarf að samtvinna færni og ferla. Það er því mikilvægt að hafa aðila í liðinu sem getur aðstoðað við að brúa bilin.

Við veitum frekari upplýsingar:


Guðni B. Guðnason

Guðni B. Guðnason

Guðmundur Arnar Þórðarson

Guðmundur Arnar Þórðarson