Menntasjóður námsmanna

Reykjavik

Sérfræðingur í innheimtudeild

Menntasjóður námsmanna (MSNM) leitar að talnaglöggum einstaklingum í störf sérfræðinga í innheimtudeild sjóðsins.

Helstu viðfangsefni og ábyrgð

 • Verkefni sem tengjast innheimtu lána 
 • Útgáfa og skuldbreyting ofláns- og vanskilaskuldabréfa
 • Upplýsingagjöf vegna innheimtu
 • Samskipti við lög- og milliinnheimtuaðila 
 • Tölfræðileg vinna og úrvinnsla úr innheimtukerfi sjóðsins 

Menntunar- og hæfniskröfur
 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi s.s. lögfræðingur, viðskiptafræðingur, hagfræðingur
 • Mjög góð samskiptahæfni og þjónustulund
 • Góð greiningarhæfni og nákvæmni
 • Hæfni til að vinna undir álagi
 • Frumkvæði, jákvæðni og öguð vinnubrögð
 • Góð tölvukunnátta
 • Gott vald á íslensku

Menntasjóður námsmanna er félagslegur jöfnunarsjóður sem hefur það að markmiði að tryggja námsmönnum í lánshæfu námi jöfn tækifæri til náms, án tillits til efnahags og stöðu að öðru leyti, með því að veita námsmönnum fjárhagslega aðstoð í formi námslána og styrkja. Hjá MSNM starfa um 40 starfsmenn. Gildi sjóðsins eru: fagmennska, samstarf og framsækni. Nánari upplýsingar má finna á www.menntasjodur.is

Umsóknarfrestur er til og með 5. desember 2022. Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfi. Áhugasamir einstaklingar eru hvattir til að sækja um starfið. Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármála- og efnahagsráðherra við Fræðagarð stéttarfélag. Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar veita Thelma Kristín Kvaran ([email protected]) og Hafdís Ósk Pétursdóttir ([email protected]) í síma 511 1225.