Thor Ice Chilling Solutions ehf

Reykjavík

Störf í þróunar- og framleiðsludeild

Leitað er að metnaðarfullum og duglegum einstaklingum í þróunar- og framleiðsludeild fyrirtækisins. Viðkomandi aðilar munu koma að þróun og uppsetningu á kælilausnum fyrirtækisins. Thor Ice hefur nýlokið fjármögnun sem leidd var af Alfa Framtak og stefnir í sókn á næstu mánuðum. Því eru spennandi tímar framundan og mikil tækifæri til þátttöku í vexti til framtíðar.

Helstu verkefni:

  • Þróun og uppsetning á vélum og kælilausnum
  • Vinna við framleiðslu og samsetningu búnaðar
  • Hönnun véla og búnaðar
  • Stýringar og hugbúnaður, t.d. PLC forritun

Menntunar- og hæfniskröfur:
  • Menntun sem nýtist í starfi, t.d. vélstjóri, tæknifræðingur, hugbúnaðarsérfræðingur
  • Þekking á kælimiðlum kostur, sérstaklega ammoníaki
  • Þekking og reynsla af forritun á PLC kerfum er kostur
  • Góð samskiptahæfni, frumkvæði og sveigjanleiki
  • Sjálfstæð og fagleg vinnubrögð, lausnarmiðuð hugsun og jákvæðni

Thor Ice Chilling Solutions ehf. er tæknifyrirtæki sem hefur þróað einstakar tæknilausnir sem kæla matvæli, fækka skaðlegum örverum, minnka sóun, auka nýtingu og draga úr vatns- og rafmagnsnotkun við matvælaframleiðslu. Búnaðurinn er þegar kominn í notkun hérlendis sem og erlendis. Nánari upplýsingar má finna á www.thorice.is
Nánari upplýsingar um störfin má finna á www.intellecta.is. Umsóknarfrestur er til og með 5. desember 2022. Umsókninni þarf að fylgja starfsferilskrá og ítarlegt kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni umsækjanda sem nýtist í starfi. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál og þeim svarað að ráðningu lokinni. 

Nánari upplýsingar veitir Sigríður Svava Sandholt ([email protected]) í síma 511 1225