NLSH

Reykjavik

Verkefnastjóri á framkvæmdasviði

Leitað er að verkefnastjóra sem er menntaður í verk- eða tæknifræði eða hefur aðra sambærilega menntun. Krafist er minnst fimm ára starfsreynslu á sviði verkefnastjórnunar verklegra framkvæmda eða verkeftirlits, hönnunar eða sambærilegra tæknilegra verkefna sem NLSH vinnur að. Kostur er að umsækjandi hafi reynslu af þátttöku í opinberum framkvæmdum ríkis- eða sveitarfélaga eða stærri framkvæmdaverkefnum einkaaðila. Krafist er góðrar samskiptafærni, sjálfstæði í starfi, frumkvæði og metnaðar til að ná árangri.

Við leitum að starfsmanni til að annast m.a.:

  • Verkefnastjórnun framkvæmdasamninga
  • Áætlunar- og kostnaðareftirlit framkvæmdaverka
  • Áhættugreiningu og áhættuvöktun framkvæmdaverka
  • Hönnunarrýni verklýsinga og teikninga
  • Verkeftirlit og úttektir einstakra verka
Nýr Landspítali ohf. (NLSH) tekur m.a. þátt í verkefnastjórn á þróunar-, hönnunar- og framkvæmdaverkefnum vegna húsnæðis Landspítala Háskólasjúkrahúss sem og uppbyggingu nýbygginga, gatnagerðar og lóðar við nýjan Landspítala við Hringbraut, nýbyggingu Heilbrigðisvísindasviðs Háskóla Íslands svo og stækkun Grensás. 

Félagið, sem er að fullu í eigu ríkisins, er í samstarfi við fjölmarga hagsmunaaðila m.a. stjórnvöld, Landspítalann, Framkvæmdasýsluna - Ríkiseignir, Háskóla Íslands, sjúklingasamtök, Reykjavíkurborg og Ríkiskaup. Fjöldi ráðgjafa starfar fyrir og með NLSH. Nánari upplýsingar um NLSH má finna á www.nlsh.is.

Umsóknarfrestur er til og með 28. júní 2022. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni umsækjanda sem nýtist í starfi. Allar umsóknir eru trúnaðarmál og verða nöfn umsækjenda ekki birt opinberlega.

Nánari upplýsingar veita Thelma Kristín Kvaran ([email protected]) og Helga Birna Jónsdóttir ([email protected]) í síma 511 1225.