Hjúkrunar- og dvalarheimilið Lundur

Hjúkrunarforstjóri

Hjúkrunar- og dvalarheimilið Lundur á Hellu leitar að framsýnum leiðtoga í stöðu hjúkrunarforstjóra heimilisins. Um fullt starf er að ræða.

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Stjórnun og ábyrgð á daglegum rekstri, áætlanagerð og mannauðsmálum heimilisins
 • Fagleg forysta og ábyrgð á hjúkrunarþjónustu Lundar gagnvart íbúum
 • Stefnumótun og umsjón með umbótaverkefnum
 • Samskipti við hagsmunaaðila heimilisins
 • Þátttaka í stjórnarfundum og ábyrgð á framfylgd ákvarðana stjórnar
 • Í starfinu felst klínísk vinna að hluta

Menntunar- og hæfniskröfur:
 • Gerð er krafa um íslenskt hjúkrunarleyfi
 • Framhaldsmenntun í stjórnun eða klínískri hjúkrun er kostur
 • Þekking á öldrunarmálum er æskileg 
 • Þekking og reynsla af stjórnun og rekstri er æskileg
 • Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum, þjónustulund og jákvæðni
 • Leiðtogahæfni, framsýni, drifkraftur og metnaður í starfi
 • Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð og umbótasinnað hugarfar
 • Góð kunnátta í íslensku í ræðu og riti

Hjúkrunar- og dvalarheimilið Lundur er staðsett á Hellu í Rangárþingi ytra og búa þar 32 íbúar. Starfsfólk Lundar eru 65 talsins. Á Lundi er áhersla lögð á að bera virðingu fyrir einstaklingnum og fyrri venjum hans og siðum og að hann og fjölskylda hans njóti trúnaðar og umhyggju í samskiptum. Markmið Lundar er að veita bestu andlegu, líkamlegu og félagslegu þjónustu sem völ er á á hverjum tíma og styðjast við viðurkennd viðmið. Einnig að styðja við bak einstaklingsins svo hann megi halda sjálfstæði, virkni, lífsgleði og reisn til æviloka. Nánari upplýsingar um Lund má finna á www.hellu.is.

Umsóknarfrestur er til og með 22. ágúst 2022. Umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni umsækjanda sem nýtist í starfi. Áhugasamir einstaklingar, óháð kyni, eru hvattir til að sækja um starfið. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og Sambands íslenskra sveitarfélaga.

Nánari upplýsingar veita Helga Birna Jónsdóttir ([email protected]) og Thelma Kristín Kvaran ([email protected]) í síma 511 1225.