Kjarakannanir


Kjarakönnun Intellecta er framkvæmd árlega og fá íslensk fyrirtæki upplýsingar frá Intellecta um markaðslaun sinna starfsmanna og geta þannig betur stýrt launakostnaði sínum.

Laun eru stærsti útgjaldaliður flestra fyrirtækja

Takmörkuð þekking á launaumhverfi fyrirtækis getur valdið mistökum við ráðningar og leitt til rangrar launastefnu. Hvoru tveggja getur haft kostnaðarsamar afleiðingar fyrir fyrirtækið auk óhagræðis vegna starfsmannaveltu. Kjarakönnun er þar mikilvægt gagn.

Góð þekking á launaumhverfinu getur á hinn bóginn skilað sér í miklum sparnaði og hagræðingu.

Kjarakönnun er lykilatriði við mótun launastefnu og ráðningar

Intellecta hefur um árabil unnið ítarlegar greiningar á launum og heildarkjörum starfsfólks í flestum geirum atvinnulífsins. Reynslan hefur sýnt að þær greiningar verða fljótt lykilatriði í mótun launastefnu og við ráðningar hjá þeim fyrirtækjum sem hafa tekið þátt.

Fjöldi starfsstétta og hagsmunahópa í þjóðfélaginu þarf að hafa aðgang að greinargóðum og áreiðanlegum upplýsingum um kaup og kjör síns fólks.

Erfitt er að ganga til samninga við atvinnurekendur eða opinbera aðila eða ráðleggja einstaklingum í umsóknarferli séu þær upplýsingar ekki fyrir hendi.

Intellecta gerir sérhannaðar kjarakannanir

Sérhannaðar kjarakannanir Intellecta eru ætlaðar öllum þeim hópum og stéttum sem þörf hafa fyrir þessar upplýsingar. Allar kjarakannanir eru lagaðar að þörfum viðkomandi hóps.

Við veitum frekari upplýsingar

Kristján B. Einarsson

Arndís Eva Finnsdóttir