Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki


​Intellecta er óháð ráðgjafarfyrirtæki. Við leggjum okkur fram um að ráðgjöf okkar skapi virðisauka og því nálgumst við viðfangsefnin á skipulegan og markvissan hátt og virkjum þá þekkingu sem nauðsynleg er til lausnar verkefna.

Hvað gerum við

Ráðgjöf

Við leggjum okkur fram um að veita ráðgjöf sem skapar virðisauka. Því nálgumst við viðfangsefnin á skipulegan og markvissan hátt og virkjum þá þekkingu sem nauðsynleg er til lausnar verkefna. Með skýra framtíðarsýn, útsjónarsemi, þrautseigju og virkri þátttöku allra starfsmanna geta stjórnendur fyrirtækja skapað fyrirtæki sínu þá sérstöðu sem þarf til að það njóti velgengni.

Lesa meira

Ráðningar

Vandað og skilvirkt ráðningarferli er mikilvægt hverju fyrirtæki og hefur áhrif á ímynd sérhvers fyrirtækis eða stofnunar. Okkar markmið er að finna einstaklinga sem hafa menntun, reynslu og hæfileika til að skara fram úr í starfi ásamt því að hafa persónuleika sem fellur vel inn í viðkomandi umhverfi og aðstæður.

Lesa meira

Rannsóknir

Stjórnendum hvers fyrirtækis er nauðsynlegt að þekkja hvern kima síns reksturs og þann veruleika sem fyrirtækið starfar í, hvort sem um er að ræða viðhorf starfsmanna, viðhorf viðskiptavina, launaþróun á markaði, eða aðra þætti í ytra eða innra umhverfi. Markvissar rannsóknir eru grunnur til að styðja við ákvarðanir og aðgerðir sem hjálpa fyrirtækjum að ná betri árangri.

Lesa meira

Leiðarljós Intellecta


Til þess að leysa erfiðustu vandamálin þurfum við besta fólkið. Við vinnum markvisst að því að skapa virðisauka fyrir viðskiptavini okkar. Ráðgjöf okkar og vinna er þeirra ávinningur Þrátt fyrir að sannleikurinn geti verið sár, þá er það hlutverk okkar að koma honum til viðskiptavina.