Stefnumótun


Stefna fyrirtækja lýsir því hvernig þau ætla að skapa viðskiptavinum sínum og eigendum auknum verðmætum

Stefnumótun þarf að ná til fleiri þátta en áður

Stefnumótun er víðfeðmt hugtak og nær til margra þátta í rekstri fyrirtækisins. Engu skiptir hvort um er að ræða afmarkaði þætti í rekstrinum eins og markaðsstefnu eða framleiðslustefnu, upplýsingatæknistefnu eða að unnin hafi verið stafræn stefnumótun. Við getum fyrir víst gefið okkur að slík stefna verður til þess að stjórnendur hafa betri forsendur fyrir ákvörðunum sínum.

Góð stefna auðveldar ákvarðanir og veitir leiðsögn

Leiðarljós í rekstri er ekki það sama og stefna, en hún þarf að búa yfir mælanlegum þáttum og segja hvað á að gera og umfram allt hvað á ekki að gera. Reglulega þarf að taka ákvarðanir sem í stóru myndinni eru litlar en þurfa að taka mið af stefnu. Oftar en áður eru þessar ákvarðanir að tengjast hagnýtingu upplýsingatækni, fræðslu og ferlum en umfram allt gerist allt hraðar en áður.

Stefnumótun er listin að búa til stefnuna.

Stefnumótun byggist á þekkingu, útsjónarsemi og öguðum vinnubrögðum, en þó stefnan hafi verið mótuð, er árangur ekki í hendi. Hann næst aðeins með vel heppnaðri innleiðingu stefnunnar og tengingu við áþreifanlegar vörður og aðgerðir.

Stefna fyrirtækja lýsir því hvernig þau ætla að skapa viðskiptavinum sínum og eigendum auknum verðmætum.

Stefna fyrirtækis hefur mikil áhrif á aðra þætti í rekstri og skipulagningu fyrirtækisins sem oft þarf að skoða í nýju ljósi.

Dæmi um verkefni:

  • Framtíðarsýn og gildi
  • Greining viðskiptatækifæra og gerð viðskiptaáætlana
  • Mat á mörkuðum og útrás á nýja markaði
  • Stefnumiðað árangursmat og lykilmælikvarðar
  • Leit að samstarfsaðilum

Örar breytingar kalla á sneggri spretti

Við lifum í umhverfi þar sem samkeppnisumhverfi er ófyrirséð og breytingar eru hraðar. Stjórnendur sem stöðugt greina og meta samkeppnisumhverfi sitt, eru betur í stakk búnir til að bregðast við. Lærdómur og reynsla af breytingum endurspeglast í tíðum og snörpum vinnulotur stefnumótunar þar sem endurskoðun stefnu og mat á árangri fyrirtækisins eru rýnd. Með áratuga reynslu ráðgjafa okkar, leggjum við okkur fram um að aðstoða fyrirtæki við mótun stefnu sem skilar árangri, ásamt því að skilgreina og stýra breytingaferlinu með fyrirtækinu.

Við veitum frekari upplýsingar:


Einar Þór Bjarnason

Einar Þór Bjarnason

Kristján B. Einarsson

Kristján B. Einarsson