1

Leit að starfi

Ert þú að leita að nýju starfi eða vilt hafa augun opin fyrir spennandi tækifærum?

Leit að fólki

Persónuleg þjónusta og metnaður fyrir góðum faglegum ráðningum er okkar ástríða
Slide

Leit að starfi

Almenn umsókn

Flest störf eru ekki auglýst og því mælum við með því að fylla út almenna umsókn til að eiga aukna möguleika.

Störf í boði

Hér finnur þú öll störf sem erum með opið fyrir umsóknir. Ný störf birtast í hverri viku

Góð ráð og sniðmát

Best er að vanda til við umsóknir og allan frágang. Hér eru sniðmát sem þú getur nýtt

Verkefnastjóri skráninga

Leit að starfi

Almenn umsókn

Flest störf eru ekki auglýst og því mælum við með því að fylla út almenna umsókn til að eiga aukna möguleika.

Störf í boði

Hér finnur þú öll störf sem erum með opið fyrir umsóknir. Ný störf birtast í hverri viku

Góð ráð og sniðmát

Best er að vanda til við umsóknir og allan frágang. Hér eru sniðmát sem þú getur nýtt

Nýjustu störfin

Lyfjastofnun auglýsir laust starf verkefnastjóra skráninga í ferlastjórnunarteymi. Teymið heyrir undir gæðamat og er á sviði mats og skráningar lyfja. Leitað er að jákvæðum, drífandi og nákvæmum einstaklingi til að sinna verkefnastjórnun og umsjón lyfjaskráninga . Um 100% starf er að ræða og kostur ef viðkomandi getur hafið störf sem fyrst.

Byggingarfulltrúi

Mýrdalshreppur óskar eftir að ráða öflugan og metnaðarfullan einstakling í stöðu byggingafulltrúa.
Byggingafulltrúi heyrir beint undir sveitarstjóra og ber ábyrgð á framkvæmd opinbers byggingaeftirlits í samræmi við gildandi lög nr. 123/2010 og reglugerðir. Um fjölbreytt starf er að ræða í sveitarfélagi þar sem mikil uppbygging á sér stað. Sveitarfélagið aðstoðar viðkomandi við að finna húsnæði á svæðinu. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Lýðheilsufulltrúi

Mýrdalshreppur auglýsir laust til umsóknar fjölbreytt og spennandi starf lýðheilsufulltrúa.
Verkefni lýðheilsufulltrúa eru meðal annars verkefnavinna og stefnumótun í heilsu-, æskulýðs- og tómstundamálum sveitarfélagsins og þá er viðkomandi einnig tengiliður þess við félagasamtök sem eru með skipulagt æskulýðs- og tómstundastarf.

Leitað er að kraftmiklum aðila með forystu- og skipulagshæfileika, jákvætt viðhorf og metnað til að taka þátt í uppbyggingu og umbótum í lýðheilsumálum. Sveitarfélagið aðstoðar viðkomandi við að finna húsnæði á svæðinu og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Ævintýrahönnuður

Amazingtours ehf. óskar eftir að ráða ævintýrahönnuð til að hanna og skipuleggja ferðir viðskiptavina um Ísland. Þekking á staðháttum á Íslandi, hugmyndaauðgi og lausnamiðuð hugsun eru á meðal eiginleika sem viðkomandi þarf að búa yfir.

Ráðningaþjónusta

Ráðningar

Vandað ráðningarferli er mikilvægt fyrir ímynd sérhvers fyrirtækis eða stofnunar

Leit
timeline
Stjórnarseta
Starfslokaráðgjöf
Hafa samband
Stjórnendur og sérfræðingar

Ráðgjafar Intellecta búa yfir umfangsmikilli reynslu af ráðningum í störf stjórnenda og sérfræðinga. Kappkostað er að skilgreindum ráðningarferlum sé fylgt af fagmennsku.

Opinberar ráðningar

Í slíkum ráðningarferlum er lögum, reglum og sjónarmiðum sem fylgja opinberum ráðningum fylgt af kostgæfni. Unnið er af fagmennsku og í góðu samráði við viðskipavininn í gegnum allt ferlið.

Skrifstofu- og þjónustustörf

Kappkostað er við að greina starfið vel áður en hafist er handa við að finna rétta einstaklinginn. Leiðirnar að rétta einstaklingnum eru margar og við saman metum hvað er best hverju sinni.

Upplýsingatækni

Í gagnagrunni Intellecta eru fjölmargir einstaklingar með reynslu á sviði upplýsingatækni. Við erum með sérhæft teymi með fókus á upplýsingatækni og þekkjum hvað þarf til að afla réttu hæfninnar.

Við veitum frekari upplýsingar:


Guðmundur Jónsson

Guðmundur Jónsson

Hafdís Ósk Pétursdóttir

Hafdís Ósk Pétursdóttir

Helga Birna Jónsdóttir

Helga Birna Jónsdóttir

Henrietta Þóra Magnúsdóttir

Henrietta Þóra Magnúsdóttir

Sigríður Svava Sandholt

Sigríður Svava Sandholt

Thelma Kristín Kvaran

Thelma Kristín Kvaran

Torfi Markússon

Torfi Markússon