Ráðningar


Ráðgjafar Intellecta hafa víðtæka reynslu og þekkingu á íslensku atvinnulífi, ráðningum stjórnenda og sérfræðinga og vilja leggja upp með vandað, vel skilgreint og skipulagt ráðningarferli.

Ráðgjafar Intellecta í ráðningum leggja sitt af mörkum til að ráðningarferlið verið vel heppnað.

Markmið ráðningar er alltaf að finna einstakling sem hefur nauðsynlega hæfni og getu til að sinna starfinu ásamt því að hafa eiginleika sem falla að menningu vinnustaðarins.

Vandað ráðningaferli

Í gagnabanka Intellecta er fjöldi öflugra einstaklinga sem eru tilbúnir að takast á við fjölbreytt störf. Fyrst fer fram greining á verkbeiðni, starfssviði og hæfniskröfum og í framhaldinu eru þarfir vinnuveitanda bornar saman við bakgrunn og óskir  umsækjenda. Ráðgjafar Intellecta leggja áherslu á að skilja viðskiptaumhverfi viðkomandi fyrirtækis/stofnunar til að geta leyst sem best verkefnin sem okkur eru falin. Farið er með allar upplýsingar sem trúnaðarmál.

Þjónustuframboð í ráðningum:

Ráðningar stjórnenda og sérfræðinga

Ráðgjafar Intellecta búa yfir umfangsmikilli reynslu af ráðningum í störf stjórnenda og sérfræðinga. Kappkostað er að skilgreindum ráðningarferlum sé fylgt af fagmennsku.

Opinberar ráðningar

Ráðgjafar Intellecta búa yfir mikilli reynslu af ráðningum í opinberar stöður. Í slíkum ráðningarferlum er lögum, reglum og sjónarmiðum sem fylgja opinberum ráðningum fylgt af kostgæfni. Unnið er af fagmennsku og í góðu samráði við viðskipavininn í gegnum allt ferlið með það að markmiði að ráða hæfasta umsækjandann hverju sinni.

Ráðningar í skrifstofu- og þjónustustörf

Ráðgjafar Intellecta hafa mikla reynslu af íslenskum vinnumarkaði og hafa ráðið í þúsundir skrifstofu- og þjónustustarfa. Kappkostað er við að greina starfið vel áður en hafist er handa við að finna rétta einstaklinginn. Leiðirnar að rétta einstaklingnum eru margar en ráðgjafar Intellecta taka að sér ráðningarverkefni frá A-Ö en einnig hluta úr ráðningarferlinu, t.d. öflun umsækjenda, úrvinnslu umsókna eða aðra afmarkaða þætti.

Ráðningar í störf á sviði upplýsingatækni (UT)

Ráðgjafar Intellecta hafa áratuga reynslu af ráðningum í störf á sviði upplýsingatæki og hafa yfirgripsmikla þekkingu á þörfum viðskiptavina í þeim geira. Í gagnagrunni Intellecta eru fjölmargir einstaklingar með reynslu á sviði upplýsingatækni. Hvort sem leitað er að hugbúnaðarsérfræðingi í forritun eða önnur sérfræðistörf í upplýsingatækni þá munu ráðgjafar Intellecta finna þann eina rétta.

Intellecta býður einnig upp á eftirfarandi þjónustuþætti:

  • Gerð starfslýsinga og ráðningasamninga 
  • Fyrirlagning og túlkun persónuleikaprófa og annarra viðeigandi prófa/verkefna
  • Greinargerðir til að rökstyðja ákvarðanir um ráðningu í opinberum störfum 
  • Bein leit að einstaklingum (head hunting
  • Mannauðsráðgjöf 
  • Aðgangur að ráðgjöfum m.a. vegna stjórnunar- og rekstrarráðgjafar
  • Starfslokaráðgjöf
  • Matsmiðstöðvar, hlutverkaæfingar og raunhæf verkefni 

Skylt efni

Við veitum frekari upplýsingar:

Hafdís Ósk Pétursdóttir

Helga Birna Jónsdóttir

Thelma Kristín Kvaran

Torfi Markússon

Þórður S. Óskarsson