Þjónustufulltrúi í söluteymi

Tandur

Reykjavik

Tandur óskar eftir að ráða jákvæðan og sveigjanlegan þjónustufulltrúa til starfa í söluteymi fyrirtækisins. 

Helstu verkefni:

 • Þjónusta, sala og samskipti við viðskiptavini
 • Ráðgjöf í tengslum við staðla í þrifum og notkun á hreinsiefnum
 • Úttektir á verkferlum
 • Gerð þrifaplana fyrir viðskiptavini

Menntunar- og hæfniskröfur:
 • Reynsla af sölustörfum er kostur
 • Góð samskiptahæfni og rík þjónustulund
 • Skipulögð og nákvæm vinnubrögð
 • Frumkvæði og sveigjanleiki í starfi
 • Góð almenn tölvukunnátta
 • Þekking á Navision er kostur
 • Góð íslensku- og enskukunnátta, önnur tungumálakunnátta er kostur

Um Tandur:
Fyrirtækið Tandur var stofnað í Reykjavík þann 9. ágúst 1973. Starfsemi fyrirtækisins snýst um framleiðslu, sölu og dreifingu á hreinlætisvörum til fyrirtækja og opinberra stofnana. Samhliða framleiðslu, sölu og innflutningi er mikil áhersla lögð á faglega og framúrskarandi þjónustu og ráðgjöf til viðskiptaaðila. Starfsemi Tandur er staðsett að Hesthálsi 12 og Krókhálsi 5C í Reykjavík. Um er að ræða 2.000 fermetra húsnæði sem skiptist í skrifstofur, sýningarsvæði, kennslu-og fyrirlestrarsal, lager og framleiðslurými.

Umsóknarfrestur er til og með 18. júní 2024. Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá. Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim svarað að ráðningu lokinni.

Nánari upplýsingar veita Thelma Kristín Kvaran ([email protected]) og Helga Birna Jónsdóttir ([email protected]) í síma 511 1225.