GT Verktakar

Hafnafjörður

Verkefnastjóri í útboðsgögnum og jarðvinnumælingum

GT Verktakar óska eftir að ráða öflugan liðsauka í starf verkefnastjóra í útboðsgögnum og jarðvinnumælingum.

Helstu verkefni

  • Útboðsvinna og ábyrgð á skilagögnum
  • Umsjón með jarðvinnumælingum

Menntunar- og hæfniskröfur
  • Háskólamenntun í verk- eða tæknifræði
  • Mikil reynsla af sambærilegum störfum
  • Góðir samskiptahæfileikar og lausnamiðað hugfar
  • Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
  • Gott vald á íslensku í rituðu máli, ásamt góðri enskukunnáttu
  • Mjög góð tölvufærni
  • Frumkvæði og rík þjónustulund

Umsóknarfrestur er til og með 4. desember 2022. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni umsækjenda sem nýtist í starfi. Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim svarað að ráðningu lokinni.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigríður Svava Sandholt ([email protected]) í síma 511 1225.

GT Verktakar ehf. var stofnað árið 2001. Fyrirtækið sérhæfir sig meðal annars í verkefnum sem snúa að malarflutningum, jarðvegsskiptum og vinnu við hvers kyns jarðvegsaðstæður. GT verktakar hafa unnið að nokkrum af þeim stærstu verkefnum á sviði jarðvinnuframkvæmda sem farið hefur verið í á Íslandi. Nánari upplýsingar má finna á gtv.is