Landhelgisgæsla Íslands

Reykjavík

Starf í stjórnstöð Atlantshafsbandalagsins

Landhelgisgæsla Íslands leitar að áhugasömum einstaklingi til starfa  í stjórnstöð Atlantshafsbandalagsins á öryggissvæðinu á Keflavíkurflugvelli sem rekin er af Landhelgisgæslu Íslands. 


Helstu verkefni og ábyrgð: 

 • Loftrýmiseftirlit, eftirlit með umferð á hafi og stuðningur við loftrýmisgæslu
 • Samskipti við stjórnstöðvar Atlantshafsbandalagsins
 • Eftirlit með fjargæslukerfum
 • Skýrslugerð og greining gagna
 • Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur: 
 • Nám sem nýtist í starfi
 • Áhugi og geta til að starfa í fjölbreyttu tækniumhverfi
 • Góð greiningarhæfni og lausnarmiðuð hugsun 
 • Góðir samstarfs- og samskiptahæfileikar
 • Reglusemi, snyrtimennska og stundvísi 
 • Sjálfstæði, nákvæmni og agi í vinnubrögðum
 • Geta til að stunda vaktavinnu og vinna undir álagi
 • Mjög góð enskukunnátta í ræðu og riti 

Umsækjendur þurfa að standast kröfur Landhelgisgæslunnar um líkamlegt og andlegt atgervi. Einnig skal starfsfólk uppfylla skilyrði fyrir öryggisheimild samanber varnarmálalög nr. 34/2008 og reglugerð nr. 959/2012.

Um Landhelgisgæslu Íslands:
Landhelgisgæsla Íslands er löggæslustofnun sem hefur það hlutverk að sinna löggæslu og eftirliti sem og leit og björgun á hafsvæðinu umhverfis Ísland. Landhelgisgæslan annast einnig framkvæmd á varnartengdum rekstrarverkefnum í umboði utanríkisráðuneytisins sbr. varnarmálalög nr. 34/2008 og samning við utanríkisráðuneytið, þ.m.t. er rekstur öryggissvæða, mannvirkja, kerfa, stjórnstöðvar og ratsjár- og fjarskiptastöðva Atlantshafsbandalagsins.
Hjá Landhelgisgæslunni starfar rúmlega 230 manna  samhentur hópur sem hefur að leiðarljósi slagorðið: Við erum til taks! Gildi Landhelgisgæslunnar eru: Öryggi - Þjónusta – Fagmennska.
Nánari upplýsingar um Landhelgisgæslu Íslands má finna á: www.lhg.is.

Stefnt er að ráðningu frá janúar/febrúar 2023. Viðkomandi vinnur dagvinnu meðan á þjálfun stendur sem getur verið allt að 24 mánaða tímabil. Að því loknu er gert ráð fyrir að vaktavinna geti hafist og þá er unnið á 8 tíma þrískiptum vöktum. Kostur er ef viðkomandi býr á Suðurnesjum. 

Umsóknarfrestur er til og með 5. desember 2022. Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni umsækjanda sem nýtist í starfi. Umsóknir gilda í sex mánuði frá dagsetningu auglýsingar. Í ljósi ríkjandi kynjahlutfalls innan Landhelgisgæslunnar og jafnréttisáætlunar stofnunarinnar, eru konur sérstaklega hvattar til að sækja um. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs. 

Nánari upplýsingar veita Thelma Kristín Kvaran ([email protected]) og Hafdís Ósk Pétursdóttir ([email protected]) í síma 511 1225.