Framkvæmdasýslan-Ríkiseignir

Reykjavík

Sérfræðingur - fjárhagsgreiningar og áætlanagerð

FSRE óskar eftir öflugum sérfræðingi til starfa við fjárhagsgreiningar, áætlanagerð og fleira tengt þróun og rekstri á eignasafni stofnunarinnar.  Verkefnin eru áhugaverð og krefjandi í þverfaglegu teymi innan nýstofnaðs eignastýringarsviðs stofnunarinnar.
Um fullt starf er að ræða og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
 
Ábyrgð og helstu verkefni 

 • Mat á fjárfestingarkostum, hagkvæmnisútreikningar og ákvörðun leigugjalds.
 • Frumgreining sérhæfðra fjárfestingarkosta.
 • Fjárfestingaráætlanir vegna uppbyggingar, viðhalds og ytri leigu.
 • Fjármögnun eignasafns í samvinnu við eignastýringarráð FJR.
 • Þátttaka í vinnslu langtímaáætlana fyrir opinberar fjárfestingar.
 • Samantekt og undirbúningur gagna til kynningar og/eða ákvörðunar í eignastýringarráði.
 • Þátttaka í gerð og framkvæmd þróunaráætlana fyrir eignasafn.
 • Annað sem til fellur við uppbyggingu eignastýringar.
 
Menntunar og hæfniskröfur
 • Háskólamenntun á sviði fjármála, verkfræði eða önnur menntun sem nýtist í starfi er skilyrði.
 • Meistaragráða sem nýtist í starfi er kostur.
 • Umtalsverð reynsla af fjárhagsgreiningum og áætlanagerð er skilyrði.
 • Reynsla af stjórnun og eftirfylgni verkefna er kostur.
 • Starfsreynsla eða þekking á opinberri stjórnsýslu er kostur.
 • Ríkir samskiptahæfileikar, jákvætt og lausnamiðað viðhorf.
 • Frumkvæði, fagmennska og sjálfstæð vinnubrögð.
 • Mjög góð tölvufærni.
 • Góð færni í framsetningu gagna.
 • Góð íslensku- og enskukunnátta og hæfni í tjáningu í ræðu og riti. Þekking á norðurlandamáli er kostur.

Um Framkvæmdasýsluna - Ríkiseignir:
Framkvæmdasýslan og Ríkiseignir sameinuðu nýverið krafta sína undir heitinu Framkvæmdasýslan-Ríkiseignir (FSRE). Sameinuð stofnun þróar og rekur aðstöðu á vegum ráðuneyta, stofnana og annarra ríkisaðila og gegnir með því mikilvægu hlutverki í þjónustu við borgarana. Við erum í dag rúmlega 60 starfsmenn með fjölbreyttan bakgrunn og byggjum saman á gildunum: FRAMSÝNI, SAMVINNA OG FAGMENNSKA. Eignasafn FSRE samanstendur af 530 þúsund m² húsnæðis í 380 eignum auk um 300 jarða og landsvæða. Um þessar mundir vinnum við að um 130 þróunarverkefnum sem snerta flest svið mannlífsins; s.s. heilbrigðis- og velferðarmál, menningu, menntun, löggæslu, dómskerfi, náttúru og friðlýst svæði. Framundan eru spennandi tímar í þróun sameinaðrar stofnunar og lifandi vinnustaðar. Við leitum því að jákvæðu og drífandi fólki sem hefur brennandi áhuga á að taka þátt í vegferðinni með okkur. Nánari upplýsingar er að finna inn á www.fsre.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 22.08 2022. Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá og ítarlegt kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir hæfni viðkomandi sem nýtist í starfi. Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Áhugasamir einstaklingar, óháð kyni, eru hvattir til að sækja um störfin. Umsóknir gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út. Öllum umsóknum verður svarað að ráðningu lokinni.

Nánari upplýsingar veita Thelma Kristín Kvaran ([email protected]) og Hafdís Ósk Pétursdóttir ([email protected]) í síma 511 1225.