Eignaumsjón

Reykjavík

Forstöðumaður þjónustusviðs

Eignaumsjón óskar eftir að ráða áhugasaman og lífsglaðan einstakling sem hefur gaman af samskiptum í síbreytilegu og lifandi starfsumhverfi með góðu samstarfsfólki

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

 • Ábyrgð á mannauðsmálum og verkefnum þjónustusviðs
 • Ábyrgð á að þjónustan sé veitt með framúrskarandi hætti
 • Umsjón með gæðamálum og gerð verkferla á þjónustusviði
 • Þátttaka í þróun stafrænnar þjónustu og upplýsingakerfis
 • Leiðandi hlutverk í að stuðla að hvetjandi, stöðugu og jákvæðu starfsumhverfi 
 • Þátttaka í sölu- og markaðsstarfi ásamt stjórnendateymi félagsins

Menntunar- og hæfniskröfur:
 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi, s.s. í viðskipta- eða verkfræði
 • Reynsla af og góð færni í upplýsingatækni
 • Haldgóð reynsla af rekstri, samningagerð og stjórnun þjónustudeilda er kostur
 • Fagmennska og framúrskarandi þjónustulund
 • Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
 • Góð greiningarhæfni og gott vald á íslensku og ensku í ræðu og rit

Eignaumsjón er leiðandi fyrirtæki í þjónustu við húsfélög og rekstrarfélög. Þjónustusvið er eitt af meginsviðum fyrirtækisins og annast daglega þjónustu til viðskiptavina. Undir þjónustusvið falla húsumsjón, þjónustuver, fundateymi og ráðgjafar við rekstur fasteigna og eru starfsmenn sviðsins um 20 talsins. Nánari upplýsingar um Eignaumsjón má finna á: www.eignaumsjon.is.

Umsóknarfrestur er til og með 12. júní nk. Umsókn skal fyllt út á www.intellecta.is. Áhersla er lögð á að umsóknum fylgi greinargóð ferilskrá og kynningarbréf sem greinir frá ástæðu umsóknar ásamt hæfni viðkomandi sem nýtist í starfið. Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim svarað. Áhugasamir einstaklingar, óháð kyni, eru hvattir til að sækja um starfið.

Nánari upplýsingar veita Hafdís Ósk Pétursdóttir ([email protected]) og Sigríður Svava Sandholt ([email protected]) í síma 511 1225.