RARIK

Án staðsetningar

Sérfræðingur í viðskiptaþjónustu RARIK

Langar þig að taka stökkið og verða hluti af liðsheild sem innleiðir þriðju orkuskiptin á Íslandi?

Viðskiptavinaþjónusta RARIK verður efld. Okkur vantar því sérfræðing sem hefur þrek og þol til að hjálpa okkur að ná þessu markmiði.

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Umsjón með uppbyggingu og útgáfu verðskráa
 • Verk- og kostnaðaráætlanir ásamt greiningavinnu
 • Umsjón með þróun hugbúnaðarkerfa hjá viðskiptaþjónustu
 • Samningagerð við stærri notendur
 • Þátttaka í mótun ferla og umbótavinnu

Menntunar- og hæfniskröfur:
 • Menntun í verk- eða tæknifræði
 • Reynsla af rafveitustörfum er æskileg
 • Reynsla af rafrænni þjónustu
 • Gott vald á íslensku og ensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti
 • Geta til að vinna undir álagi
 • Jákvætt hugarfar og þjónustulund
 • Framúrskarandi færni í samskiptum og teymisvinnu
 • Góð tölvukunnátta og áhugi á stafrænum lausnum
 • Frumkvæði, metnaður og lausnamiðuð hugsun
 • Nákvæm vinnubrögð og skipulagshæfni

Nýju skipulagi fylgja ný tækifæri. Með teymisvinnu og öflugri liðsheild náum við lengra. Öll störfin eru án staðsetningar og leggjum við áherslu á jafnrétti og fjölbreytileika mannauðs. Við tökum vel á móti öllum.

Umsóknarfrestur er til og með 2. október 2023. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja starfsferilskrá og ítarlegt kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni umsækjanda sem nýtist í starfi. Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim svarað að ráðningu lokinni.

Nánari upplýsingar um starfið veita Thelma Kristín Kvaran ([email protected]) og Henrietta Þóra Magnúsdóttir ([email protected]).