Deildarstjóri Kirkjubæjarskóla

Skaftárhreppur

Kirkjubæjarklaustur

Klaustur kallar!
Nýr sameiginlegur skóli á Kirkjubæjarklaustri, Kirkjubæjarskóli, óskar eftir að ráða áhugasaman og drífandi einstakling í stöðu deildarstjóra grunnskóla. Um fullt starf er að ræða með 50% stjórnunarumfangi.

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Faglegur leiðtogi innan skóla og staðgengill skólastjóra
 • Stuðla að framþróun og nýbreytni í kennsluháttum
 • Virk þátttaka í daglegri stjórnun skólans
 • Utanumhald með forföllum og leyfum starfsmanna skólans í samvinnu við skólastjóra
 • Samskipti og samstarf við foreldra og aðra hagaðila
 • Þátttaka í gerð skólanámskrár, starfsáætlunar og mati á skólastarfi í samvinnu við stjórnendateymi skólans og skólasamfélagið
Menntunar- og hæfniskröfur:
 • Kennaramenntun og leyfisbréf til kennslu eða önnur menntun sem nýtist í starfi.
 • Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi er kostur
 • Reynsla af sambærilegu starfi er æskileg
 • Sérhæfing á grunnskólastigi er æskileg
 • Góð hæfni í mannlegum samskiptum
 • Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæð vinnubrögð
 • Góð íslenskukunnátta
 • Hreint sakavottorð

Í Kirkjubæjarskóla verða um 50 nemendur í 1.-10. bekk skólaárið 2024-2025 og er tveimur til þremur árgöngum kennt saman. Skólinn er Heilsueflandi grunnskóli og starfar samkvæmt hugmyndafræði Jákvæðs aga.
Einkunnarorð skólans eru kærleikur-bjartsýni-samvinna og er lögð áhersla á að þau orð einkenni skólastarfið. Nánari upplýsingar um Kirkjubæjarskóla má finna á www.kbs.is.

Umsóknarfrestur er til og með 15. júlí 2024. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir hæfni viðkomandi til að gegna starfinu. Umsóknir gilda í 6 mánuði frá dagsetningu auglýsingar. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar veita Helga Birna Jónsdóttir ([email protected]) og Thelma Kristín Kvaran ([email protected]) í síma 511 1225.