NLSH

Reykjavik

Verkefnastjóri innkaupa

Leitað er að verkefnastjóra sem er menntaður í verk- og tæknifræði, hag- og viðskiptafræði eða hefur aðra sambærilega menntun. Krafist er reynslu af stjórnun eða virkri þátttöku í opinberum innkaupaverkefnum. Færni í íslensku og ensku er skilyrði og í einu norðurlandamáli er kostur. Þekking á búnaði heilbrigðisstofnana er kostur. Þekking á verklegum framkvæmdum er kostur svo og reynsla af áætlunargerð, tíma- og fjárhagslegri stýringu verkefna. Kostur er að hafa grunnþekkingu á opinberri stjórnsýslu. Krafist er góðrar samskiptafærni, sjálfstæði í starfi, frumkvæði og metnaðar til að ná árangri.

Við leitum að starfsmanni til að annast m.a.:

  • Ábyrgð á innkaupum NLSH, gerð útboðsgagna o.fl.
  • Faglega ráðgjöf varðandi innkaup til fagsviða NLSH
  • Stefnumótun um innkaupaleiðir
  • Samskipti og samvinnu við Ríkiskaup
  • Gerð samninga um innkaup
  • Framvinduáætlanir innkaupaverkefna
  • Áhættumat á innkaupaverkefnum
  • Samvinna við fagsvið NLSH um skiplag innkaupa

​​​​​​​Nýr Landspítali ohf. (NLSH) tekur m.a. þátt í verkefnastjórn á þróunar-, hönnunar- og framkvæmdaverkefnum vegna húsnæðis Landspítala Háskólasjúkrahúss sem og uppbyggingu nýbygginga, gatnagerðar og lóðar við nýjan Landspítala við Hringbraut, nýbyggingu Heilbrigðisvísindasviðs Háskóla Íslands svo og stækkun Grensás.

Félagið, sem er að fullu í eigu ríkisins, er í samstarfi við fjölmarga hagsmunaaðila m.a. stjórnvöld, Landspítalann, Framkvæmdasýsluna - Ríkiseignir, Háskóla Íslands, sjúklingasamtök, Reykjavíkurborg og Ríkiskaup. Fjöldi ráðgjafa starfar fyrir og með NLSH. Nánari upplýsingar um NLSH má finna á www.nlsh.is.

Umsóknarfrestur er til og með 28. júní 2022. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni umsækjanda sem nýtist í starfi. Allar umsóknir eru trúnaðarmál og verða nöfn umsækjenda ekki birt opinberlega.

Nánari upplýsingar veita Thelma Kristín Kvaran ([email protected]) og Helga Birna Jónsdóttir ([email protected]) í síma 511 1225.