NLSH

Reykjavik

Verkefnastjóri tækja og búnaðar

Leitað er að verkefnastjóra sem er menntaður í verk- og tæknifræði, hag- og viðskiptafræði eða hefur aðra sambærilega menntun. Krafist er reynslu af stjórnun í stærri tæknilegum verkefnum. Færni í íslensku og ensku er skilyrði og í einu norðurlandamáli er kostur. Þekking á búnaði og rekstri heilbrigðisstofnana er kostur. Þekking á verklegum framkvæmdum er kostur svo og reynsla af áætlunargerð, tíma- og fjárhagslegri stýringu verkefna. Kostur er að hafa grunnþekkingu á opinberri stjórnsýslu. Krafist er góðrar samskiptafærni, sjálfstæði í starfi, frumkvæði og metnaðar til að ná árangri.

Við leitum að starfsmanni til að annast m.a.:

  • Þróun og vinnslu áætlana um lækninga- og rannsóknatæki og almennan búnað
  • Skilgreiningu búnaðarins með notendum og ráðgjöfum
  • Umsjón með skráningu búnaðarins
  • Aðkomu að stefnumótun um aðferðafræði við innkaup búnaðarins
  • Framvinduáætlanir og uppbrot í innkaupapakka
  • Kostnaðaráætlanir og áhættumat búnaðarkaupanna
  • Samvinna við önnur fagsvið NLSH vegna búnaðarins og uppsetningu hans

Nýr Landspítali ohf. (NLSH) tekur m.a. þátt í verkefnastjórn á þróunar-, hönnunar- og framkvæmdaverkefnum vegna húsnæðis Landspítala Háskólasjúkrahúss sem og uppbyggingu nýbygginga, gatnagerðar og lóðar við nýjan Landspítala við Hringbraut, nýbyggingu Heilbrigðisvísindasviðs Háskóla Íslands svo og stækkun Grensás.

Félagið, sem er að fullu í eigu ríkisins, er í samstarfi við fjölmarga hagsmunaaðila m.a. stjórnvöld, Landspítalann, Framkvæmdasýsluna - Ríkiseignir, Háskóla Íslands, sjúklingasamtök, Reykjavíkurborg og Ríkiskaup. Fjöldi ráðgjafa starfar fyrir og með NLSH. Nánari upplýsingar um NLSH má finna á www.nlsh.is.

Umsóknarfrestur er til og með 28. júní 2022. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni umsækjanda sem nýtist í starfi. Allar umsóknir eru trúnaðarmál og verða nöfn umsækjenda ekki birt opinberlega.

Nánari upplýsingar veita Thelma Kristín Kvaran ([email protected]) og Helga Birna Jónsdóttir ([email protected]) í síma 511 1225.