Lyfjastofnun

Reykjavik

Gæða- og öryggisstjóri

Lyfjastofnun óskar eftir að ráða gæða- og öryggisstjóri sem heyrir undir sviðsstjóra gæða- og upplýsingatæknisviðs. Sviðið er eitt þriggja stoðsviða Lyfjastofnunar. Á sviðinu er einnig upplýsingatæknideild auk skjalastjóra. Lyfjastofnun óska eftir að ráða einstakling sem þrífst á spennandi verkefnum, sýnir frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum auk þess að eiga auðvelt með að vinna í teymi. Um er að ræða fjölbreytt starf á góðum vinnustað.

Helstu verkefni:

 • Innleiðing, vöktun og viðhald stjórnkerfis gæða- og upplýsingaöryggismála
 •  Umsjón með rekstri og þróun á gæðakerfi
 • Framkvæmd áhættumats á kerfum og ferlum
 • Ábyrgð á öryggi húsnæðis, þ.m.t. brunavörnum, myndavélum, aðgangskerfi og almennum umgengnisreglum
 • Ábyrgð á fræðslu til starfsmanna varðandi gæða- og öryggismál

Menntunar- og hæfniskröfur:
 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi
 • Þekking á ISO 27001 og gerð áhættumats er skilyrði
 • Þekking á ISO 9001 og skjalastýringu er kostur
 • Mjög góð samskiptahæfni, þjónustulund, jákvæðni og sveigjanleiki
 • Afburða tölvuhæfni, nákvæmni, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð
 • Teymisvitund, frumkvæði og faglegur metnaður
 • Mjög góð færni í íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli

​​​​​​​Lyfjastofnun er eftirsóknarverður vinnustaður sem leggur áherslu á gott vinnuumhverfi, starfsþróun og framfylgir stefnu um samræmingu fjölskyldulífs og vinnu. Helstu hlutverk stofnunarinnar eru útgáfa markaðsleyfa og gæðamat, eftirlit með lyfjum og lækningatækjum, vísindaráðgjöf, verð- og greiðsluþátttaka lyfja og upplýsingagjöf. Hjá Lyfjastofnun starfa 86 starfsmenn af sex þjóðernum. Gildi Lyfjastofnunar eru: Gæði – Traust – Þjónusta. Nánari upplýsingar má finna á: www.lyfjastofnun.is

Umsóknarfrestur er til og með 30. maí 2022. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja starfsferilskrá og ítarlegt kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni umsækjanda sem nýtist í starfi. Lyfjastofnun hefur hlotið jafnlaunavottun og eru laun samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytis og hlutaðeigandi stéttarfélags. Áhugasamir einstaklingar, óháð kyni, eru hvattir til að sækja um. Öllum umsóknum verður svarað að ráðningu lokinni. Umsóknir geta gilt í sex mánuði frá lokum umsóknarfrests

Nánari upplýsingar veita Thelma Kristín Kvaran ([email protected]) og Hafdís Ósk Pétursdóttir
([email protected]) í síma 511 1225