FSRE

Reykjavík

Gæðastjóri

FSRE óskar eftir að ráða öflugan einstakling til að leiða ferlaumbætur og þróun nýs gæðakerfis í nýrri stofnun. Verkefnin eru áhugaverð, krefjandi og haldast m.a. í hendur við sameiningu Framkvæmdasýslu ríkisins (FSR) og Ríkiseigna (RE).  Um fullt starf er að ræða og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
 
Helstu verkefni og ábyrgð: 

 • Ábyrgð og umsjón með þróun og uppbyggingu gæðakerfis stofnunarinnar. 
 • Uppsetning rafrænna gæðaskjala og ferla í samstarfi við önnur svið.
 • Viðhald á gæðaskjölum, gæðaáætlun auk innri úttekta.
 • Regluleg rýni ferla og verklagsreglna ásamt umbótastarfi á sviði gæðamála.
 • Skipulagning og framkvæmd fræðslu um gæðamál.
 • Ráðgjöf og stuðningur til stjórnenda og starfsfólks varðandi gæðamál.
 • Þátttaka í verkefna- og umbótahópum eftir því sem við á.

Menntunar- og hæfniskröfur:
 • Háskólapróf sem nýtist í starfi, s.s. af verk-, raunvísinda eða tæknisviði.
 • Viðbótarmenntun á sviði verkefnastjórnunar er kostur. 
 • Þekking á rekstri gæðastjórnunarkerfa, mótun verkferla og innleiðingu er skilyrði.
 • Reynsla og þekking af verkefnastjórnun og skipulagningu umbótaverkefna er kostur.
 • Starfsreynsla eða þekking á opinberri stjórnsýslu er kostur.
 • Mjög góð tölvukunnátta og þekking á stafrænni þróun tengd ferlamálum er kostur.
 • Ríkir samskiptahæfileikar, jákvætt og lausnamiðað viðhorf.
 • Frumkvæði, fagmennska og sjálfstæð vinnubrögð.
 • Góð íslenskukunnátta.

Umsóknarfrestur er til og með 27. júní 2022. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni umsækjanda sem nýtist í starfi. 

Upplýsingar veita: Thelma Kristin Kvaran ([email protected]) og Hafdís Ósk Pétursdóttir ([email protected]).