Grænvangur

Reykjavík

Forstöðumaður Grænvangs

Auglýst er eftir forstöðumanni Grænvangs, samstarfsvettvangs atvinnulífs og stjórnvalda um loftslagsmál og grænar lausnir. Um spennandi starf er að ræða sem snýr að stuðningi við loftslagsvegferð atvinnulífsins ásamt kynningu á framlagi Íslands og árangri í loftslagsmálum. Leitað er að drífandi og reynslumiklum leiðtoga með öfluga fagþekkingu og reynslu á sviði loftslagsmála og af markaðs- og kynningarmálum. Forstöðumaður er ráðinn af Íslandsstofu og stjórn Grænvangs og starfar innan Íslandsstofu.  

Markmið Grænvangs er að bæta árangur Íslands í loftslagsmálum og miðla fjölbreyttu framlagi landsins á því sviði, stuðla að framgangi grænna lausna og efla samvinnu stjórnvalda og atvinnulífs varðandi aðgerðir í loftslagsmálum í samræmi við markmið stjórnvalda, þar með talið kolefnishlutleysi árið 2040. Þá vinnur vettvangurinn, í samstarfi við Íslandsstofu, að kynningu á íslensku hugviti og framleiðslu sem byggja á íslenskri orkuþekkingu og grænum lausnum.

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Kynna fjölbreytt framlag Íslands til loftslagsmála
 • Efla samstarf stjórnvalda og atvinnulífs um aðgerðir í loftslagsmálum þ.m.t. um kolefnishlutleysi árið 2040
 • Styðja við loftslagsvegferð atvinnulífsins og auka þátttöku fyrirtækja í grænu ferli, umbótaverkefnum og loftslagsvegferðinni
 • Styðja við markaðs- og viðskiptaþróunarstarf fyrirtækja tengt loftslagsmálum
 • Vekja athygli hérlendis sem og erlendis á framlagi Íslands og íslenskra fyrirtækja og hvetja til frekari framþróunar

Menntunar- og hæfniskröfur:
 • Þekking og brennandi áhugi á loftslagsmálum
 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi
 • Leiðtogahæfni ásamt framúrskarandi samskipta- og samstarfshæfni
 • Þekking á íslensku atvinnulífi og stjórnsýslu
 • Drifkraftur, frumkvæði, jákvæðni og hugmyndaauðgi
 • Umfangsmikil reynsla af markaðs- og kynningarmálum ásamt reynslu af notkun samfélagsmiðla í markaðsstarfi
 • Þekking og reynsla af markaðssetningu á erlendum mörkuðum er æskileg
 • Reynsla af verkefnisstjórnun
 • Framúrskarandi ensku- og íslenskukunnátta skilyrði, önnur tungumálakunnátta er kostur
 • Færni og reynsla í að koma fram  

Grænvangur hefur verið starfræktur í tæp þrjú ár. Að baki vettvangnum standa fjölbreyttir aðilar úr íslenskri stjórnsýslu og atvinnulífi, þ.e. forsætisráðuneytið, umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið, utanríkisráðuneytið, Orkuveita Reykjavíkur, Landsvirkjun, Landsnet, Rarik, Orkusalan, HS Orka, Elkem Ísland, Rio Tinto á Íslandi, Norðurál, Alcoa Fjarðaál, Efla, Verkís, Mannvit, Samtök atvinnulífsins, Samtök iðnaðarins, Viðskiptaráð Íslands, Bændasamtök Íslands, Íslandsstofa, Samorka og Orkuklasinn. Sex ný fyrirtæki bættust í hópinn á árinu 2021, þau eru Kvika, Íslandsbanki, Icelandair, Brim, KPMG og Hagar. Auk þess bættust Carbon Recycling International við í upphafi árs 2022.

Íslandsstofa er samstarfsvettvangur atvinnulífsins og stjórnvalda og hefur það hlutverk að auka gjaldeyristekjur þjóðarinnar. Íslandsstofa sinnir mörkun og markaðssetningu fyrir Ísland og íslenskar útflutningsgreinar, styður íslensk fyrirtæki í sókn á erlenda markaði og greiðir götu erlendrar fjárfestingar í íslensku atvinnulífi.

Umsóknarfrestur er til og með 30. maí 2022. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja starfsferilskrá og ítarlegt kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir hæfni umsækjanda sem nýtist í starfi. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og þeim svarað að ráðningu lokinni. Áhugasamir einstaklingar, óháð kyni, eru hvattir til að sækja um starfið.

Nánari upplýsingar veita Thelma Kristín Kvaran ([email protected]) og Helga Birna Jónsdóttir ([email protected]) í síma 511 1225.